232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146

 
*ใช้ความละเอียดของจอภาพที่ 1024 x 768 pixels*