สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
http://ayutthaya.doae.go.th/latbualuang
 
 
     
 
"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
     
 
     
   
วิชาการน่ารู้
     
   
     
   
กระเจี๊ยบเขียว
 
การปลูกข้าวล้มตอซัง
 
ตำลึง
 
หอยเชอรี่และการป้องกันกำจัด
 
ฝรั่ง
 
การควบคุมวัชพืชในแปลงผัก
 
ถั่วฝักยาว
 
การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
 
น้อยหน่า
 
การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่ง พด.7
 
มะม่วง
 
วิธีใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา
 
พริก
 
เกษตรอินทรีย์
 
ข้าว
 
   
กล้วยน้ำว้า
 
   
แคนตาลูป
 
   
     
   
 
 
   
 
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"