"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
    เมนู
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      แผนพัฒนา(แผ่นเดียว)
      แผนที่ Zoning
      ข้อมูลแปลงใหญ
      ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
      ข้อมูลการผลิตข้าว
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)
 
 
 
 
 
 
 
      ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
 
   
       
   
 
   
 
 

ภาพกิจกรรมต่างๆประจำเดือน

 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

 
 
 
 
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 4 และ 6 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานนำเยี่ยม

 
 
 

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชัยสิทธิ์ ภักดีประเสริฐ และนางสาวฉัตรลดา เทพทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     

วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมประชุมยกร่างโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปี 2561 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
         
         
       
       
       
       
       
       
       
         
        ดาวโหลดต่างๆ      
          +   แบบฟอร์มต่างๆ      
          +  โปรแกรมเกี่ยวข้องทำเว็บไซด      
          +  โปรแกรมสำเร็จรูป      
          +  โปรแกรมทั่วไป        
          +  คู่มือประชาชน        
           
           
           
 
  ของดีท้องถิ่น  
     
ภาพข่าวย้อนหลัง
 
   
 

ข่าวเกษตรก้าวหน้า ปี 2558

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
  ข่าวอารักขาพืช (ประชาสัมพันธ์)
     รายละเอียด>> 
ประชาสัมพันธ์โรคไหม้ใบข้าว
   
     
       
       
       
       
           
         
     
 
 
       
       
       
   
   
   
   
สาระน่ารู้
   
   
       
 
คุณค่าของผักพื้นบ้าน
 
มะรุมพืชมหัศจรรย์
         
มะขาม เป็นยาดี ฯลฯ
ดื่มชา เขียว ดำ ขาว หรือแดงดี ?
         
   
     
   
 
     
   
       
       
       
         
         
     
     
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 26/12/2560
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"