"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
    เมนู
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      แผนพัฒนา(แผ่นเดียว)
      แผนที่ Zoning
      ข้อมูลแปลงใหญ
      ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
      ข้อมูลการผลิตข้าว
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)
 
 
 
 
 
 
 
      ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
 
   
       
   
 
   
 
 

ภาพกิจกรรมต่างๆประจำเดือน

 
 

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 
 
 

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอเภอลาดบัวหลวง ชั้น 2 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ภักดีประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสองห้อง หมู่ 7 ตำบลพระยาบันลือ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
         
         
       
       
       
       
       
       
       
         
        ดาวโหลดต่างๆ      
          +   แบบฟอร์มต่างๆ      
          +  โปรแกรมเกี่ยวข้องทำเว็บไซด      
          +  โปรแกรมสำเร็จรูป      
          +  โปรแกรมทั่วไป        
          +  คู่มือประชาชน        
           
           
           
 
  ของดีท้องถิ่น  
     
ภาพข่าวย้อนหลัง
 
   
 

ข่าวเกษตรก้าวหน้า ปี 2558

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
  ข่าวอารักขาพืช (ประชาสัมพันธ์)
     รายละเอียด>> 
 
   
     
       
       
       
       
           
         
     
 
 
       
       
       
   
   
   
   
สาระน่ารู้
   
   
       
 
คุณค่าของผักพื้นบ้าน
 
มะรุมพืชมหัศจรรย์
         
มะขาม เป็นยาดี ฯลฯ
ดื่มชา เขียว ดำ ขาว หรือแดงดี ?
         
   
     
   
 
     
   
       
       
       
         
         
     
     
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 20/02/2561
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"