"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
    เมนู
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      แผนพัฒนา(แผ่นเดียว)
      แผนที่ Zoning
      ข้อมูลแปลงใหญ
      ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
      ข้อมูลการผลิตข้าว
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)
 
 
 
 
 
 
 
      ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
 
   
       
   
 
   
 
 

ภาพกิจกรรมต่างๆประจำเดือน

 
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรลดา เทพทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ หมู่ 4 ตำบลสิงหนาท โดยมีนางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายจิระวัฒน์ หาเรือนมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงาน

 
 
 
 
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ทีมงานรายการใต้ร่มพระบารมี เดินทางยังนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยมี นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง และนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมถ่ายทำในครั้งนี้

 
 
 

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 นางสาวฉัตรลดา เทพทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมการสัมมนา “กองทุน FTA : เดินหน้าเกษตร 4.0 แข่งขันการค้าเสรี ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอลาดบัวหลวง ณ โรงเรียนสอนดีประชารัฐอนุสรณ์ ตำบลพระยาบันลือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ทรงเปิด "ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์" เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นปฐมวัย จากนั้นเวลา 16.19 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ตำบลสามเมือง ทรงเปิดอาคาร "พระราชทาน 19" ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ประสบอัคคีภัย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ในการเสด็จครั้งนี้มี ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เฝ้ารับเสด็จอย่างหนาแน่น ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง นำโดย นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
         
         
       
       
       
       
       
       
       
         
        ดาวโหลดต่างๆ      
          +   แบบฟอร์มต่างๆ      
          +  โปรแกรมเกี่ยวข้องทำเว็บไซด      
          +  โปรแกรมสำเร็จรูป      
          +  โปรแกรมทั่วไป        
          +  คู่มือประชาชน        
           
           
           
 
  ของดีท้องถิ่น  
     
ภาพข่าวย้อนหลัง
 
   
 

ข่าวเกษตรก้าวหน้า ปี 2558

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
  ข่าวอารักขาพืช (ประชาสัมพันธ์)
     รายละเอียด>> 
ประชาสัมพันธ์โรคไหม้ใบข้าว
   
     
       
       
       
       
           
         
     
 
 
       
       
       
   
   
   
   
สาระน่ารู้
   
   
       
 
คุณค่าของผักพื้นบ้าน
 
มะรุมพืชมหัศจรรย์
         
มะขาม เป็นยาดี ฯลฯ
ดื่มชา เขียว ดำ ขาว หรือแดงดี ?
         
   
     
   
 
     
   
       
       
       
         
         
     
     
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 20/01/2560
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"