"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
    เมนู
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      แผนพัฒนา(แผ่นเดียว)
      แผนที่ Zoning
      ข้อมูลแปลงใหญ
      ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
      ข้อมูลการผลิตข้าว
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)
 
 
 
 
 
 
 
      ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
 
   
       
   
 
   
 
 

ภาพกิจกรรมต่างๆประจำเดือน

 
 

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 นางสาวฉัตรลดา เทพทร และนางสาวนวพร บุญเพชรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย ณ หมู่ 3 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 นายปิยะชัย สยนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง และ นายปิยะวัฒน์ ไตรพจน์ ประมงอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมเยี่ยมเยียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง ชุมชน ต.สามเมือง หมู่ 1-2 ณ หมู่ 2 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 

วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560 นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

     

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 นางสาวฉัตรลดา เทพทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์และชุดนิทรรศการเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
         
         
       
       
       
       
       
       
       
         
        ดาวโหลดต่างๆ      
          +   แบบฟอร์มต่างๆ      
          +  โปรแกรมเกี่ยวข้องทำเว็บไซด      
          +  โปรแกรมสำเร็จรูป      
          +  โปรแกรมทั่วไป        
          +  คู่มือประชาชน        
           
           
           
 
  ของดีท้องถิ่น  
     
ภาพข่าวย้อนหลัง
 
   
 

ข่าวเกษตรก้าวหน้า ปี 2558

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
  ข่าวอารักขาพืช (ประชาสัมพันธ์)
     รายละเอียด>> 
ประชาสัมพันธ์โรคไหม้ใบข้าว
   
     
       
       
       
       
           
         
     
 
 
       
       
       
   
   
   
   
สาระน่ารู้
   
   
       
 
คุณค่าของผักพื้นบ้าน
 
มะรุมพืชมหัศจรรย์
         
มะขาม เป็นยาดี ฯลฯ
ดื่มชา เขียว ดำ ขาว หรือแดงดี ?
         
   
     
   
 
     
   
       
       
       
         
         
     
     
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 2/8/2560
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"