"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล
 
     
     
 
ผลิตภัณฑ์
ชื่อ
สถานที่ทำการ
ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์
     
ต.สิงหนาท
     
ต.สามเมือง    
     
ต.คู้สลอด    
ต.หลักชัย
ต.หลักชัย
ต.ลาดบัวหลวง
ต.ลาดบัวหลวง
ต.หลักชัย
ต.สามเมือง