"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
 
 
การเก็บรักษาข้าวเปลือกก่อนจำหน่าย
 
     
 

          โดยทั่วไปเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บข้าวเปลือกไว้ในฉางเก็บข้าวเปลือก ฉะนั้นฉางที่เก็บจะต้องได้รับการทำความสะอาด ปราศจากเศษวัสดุต่าง ๆ ตลาดจนแมลง หรือไข่ของแมลงที่จะเข้าทำอันตรายต่อข้าวเปลือกที่เก็บรักษา ฉางที่ดีจะต้องมีตาข่ายป้องกันนก หนูเข้ากินข้าวเปลือก รวมทั้งบริเวณเสาก็ควรมีสังกะสีกันหนู อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ที่หนูไม่สามารถกระโดดเข้ามาได้ มีช่องถ่ายเทอากาศที่ดีที่ไม่เกิดปัญหาอับชื้น
สำหรับข้าวที่เก็บรักษาไว้ในยุ้งฉางดังกล่าวเก็บได้ 2 วิธี คือ

          1. เทกองบนพื้นฉางกับ

          2. ใส่กระสอบกองซ้อนกันเก็บไว้ วิธีแรกจะต้องเป็นข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน 14.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นฉางปูนที่พื้นติดกับดินต้องระมัดระวังความชื้นจากพื้นดินด้วยวิธีนี้จะเก็บข้าวเปลือกได้ ประมาณ 3 เดือน ถ้าต้องการเก็บนานกว่านั้น ควรทำช่องระบายอากาศโดยปักท่อไม้ไผ่ที่ทะลุปล้องผ่านตลอด เจาะรบริเวณผิวทุกระยะ 1-2 เมตร เพื่อระบายความร้องจากกลางกองข้าว อีกวิธี คือ การเก็บด้วยกระสอบ วิธีนี้สามารถเก็บข้าวเปลือกได้นานกว่า แต่ควรวางบนแคร่ไม้สูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร และความชื้นข้าวเปลือกที่เก็บใส่กระสอบไว้ ต้องไม่เกิน 15.5 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเก็บรักษาได้ 6 เดือน อย่างไรก็ดีสำหรับวิธีที่สองนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบแรก