"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
 
 
พืชกำจัดศัตรูพืช
 
 
 
 
น้อยหน่า (Ricinus communis) ประสิทธิภาพ เป็นพิษทางสัมผัสและทางกระเพาะอาหาร เป็นสารฆ่าแมลง และขัดขวางการกิน ศัตรูเป้าหมาย ตั๊กแตนหลายชนิด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยหอย ด้วงเต่าทอง มวนหลายชนิด หนอนใยผัก หนอนทั่วไป และมอดแป้ง วิธีการเตรียม-การใช้ ยังไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอน แค่มีรายงานว่าการใช้เมล็ดหรือใบตำอะเอียด กรองแล้วนำไปฉีดพืชผักได้ผลดี โดยเฉพาะด้วงฟักทอง อัตราการตายสูงสุดถึง ๙๑% ควรทดลองทำและหาอัตราส่วนที่เหมาะสม ข้อควรระวัง ในการบดเมล็ด ควรระวังอย่าให้เข้าตา จะทำให้แสบตาอย่างแรง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

สะเดา (Azadirahta indica) ประสิทธิภาพ เป็นสารฆ่าแมลง ขับไล่แมลง ต่อต้านการดูดกิน ยับยั้งการเจริญเติบโต ศัตรูเป้าหมาย ด้วงมัดผัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น แมลงหวี่ขาว ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม หนอนกอ หนอนกระทู้ หนอนบุ้ ตักแตน ใส้เดือนฝอย

วีธีการเตรียม-การใช้

๑. นำเมล็ดกระเทาะเปลือกแข็งออกแล้ว ๑/๒-๑ กิโลกรัม มาบดให้ลเอียด เอาผ้าขาวบางมาห่อปลายให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ ๑ คืนในน้ำ ๑ปี๊บ แล้วจึงนำสารละลายที่ได้ไปฉีดพ่น สูตรนี้ใช้ได้ผลดีกับหนอนคืบกระล่ำและตักแตน

๒. แนะนำให้ใช้ในกรณีที่แมลงเข้าทำลายพืชถึงขั้นรุนแรง ตำเมล็ด ๕กิโลกรัม ให้ละเอียดห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วเติมสูบ ๑๐ กรัมคนให้เข้ากัน ก่อนนำไปใช้ต้องเติมน้ำอีก ๕ ปี๊บ ซึ่งเหมาะสำหรับฉีดในสวนได้ ๑ ไร่กับ ๑๐๐ ตารางวา สูตรนี้ใช้ได้กับหนอนเจาะฝักข้าวโพด เพราะลด%การทำลายฝักได้ถึง ๕ เท่า เมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ฉีดสะเดา เมื่อฉีดจะทำให้เมล็ดชะงักการกินอาหารได้ทันที แต่สำหรับพวกหนอนจะเห็นผลใน ๒-๓ วัน

๓. ผลสะเดา ๒ กิโลกรัมต่อน้ำ๓/๔ ปี๊บ นำผลมาตำให้ละเอียดแช่น้ำทิ้งไว้ ๑ คืน กรองเอาแต่น้ำใสไปฉีดพืช ถ้าฉีดอาทิตย์ละ ครั้ง จะมีผลทำให้ด้วงหมัดผักหยุดการกินอาหาร และทำให้ตัวหนอนผีเสื้อหนอนแก้วส้มหยุดการพัฒนาไปเป้นตัวเต้มวัย

๔.เมล็ดสะเดา๑/๒ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐ปี๊บ แช่ทิ้งไว้ ๑คืนใช้ฉีดพืชได้ประมาณ ๑๑/๒ ไร่ สูตรนี้เจือจางมากเพราะต้องการผลในแง่ยับยั้งขับไล่ไม่ให้แมลงมารบกวนพืชที่ปลูกฉีดแต่ละครั้งสามารถคุ้มครองได้นานถึง ๒สัปดาห์ ถ้าฝนไม่ตกลงมาชะสารไปเสียก่อน ข้ควรระวัง สารพิษจากสะเดาเสื่อมง่ายในที่มีแสงแดดจ้า ควรฉีดในช่วงเช้าหรือเย็น ถ้าต้องการเก็บสารไว้ ๓-๔ วันต้องเก็บไว้ในที่มืด เนื่องจากสารพิษนี้มีผลต่อแมลงหลายชนิดซึ่งอาจมีผลต่อแมลงต่อแมลงที่มีประโยชน์ด้วย จึงควรเลือกเวลาที่มีแมลงที่มีประโยชน์อยู่น้อยที่สุด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

มะรุม (Moringa oleifera) ประสิทธิภาพ เป็นสารฆ่าราและแบคทีเรีย ศัตรูเป้าหมาย โรคโคนต้นและผลเน่าของพืชตะกลูแตง โรคเน่าใกล้พืนดินของมะเขือเทศ โรคเน่าคอดินของคะน้า โรคแง่ขิงเน่า วิธีการเตรียม -การใช้ รูดใบมะรุมมาคลุกคล้ากับดินที่เตรียมไว้สำหรับเพาะกล้า ทิ้งไว้ ๑ อาทิตย์เพื่อปล่อยให้ใบย่อยสลายเน่าเปื่อยลงในดิน สารที่อยู่ในใยจะออกฤทธิ์กับเชื้อราสาเหตุข้างต้นได้ แล้วจึงลงมือเพาะกล้า


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ว่านน้ำ (Acorus Calamus) ประสิทธิภาพ ในเหง้ามีน้ำมันหอมระเหยชนิด Calamol aldehyde ขับไล่แมลงป้องกันแมลงมากัดกินผ้าได้ด้วย ออกฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง ขับไล่ หยุดชะงักการกินและยับยั้งการสืบพันธุ์ ศัตรูพืชเป้าหมาย แมลงวันแดง แมลงวันทอง ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงในโรงเก็บ ด้วงงวงช้าง ด้วงเจาะเมล็ดผัก มอดตัวป้อม มอดข้าวเปลือก แมลงกัดกินผัก การเตรียมการใช้ ใช้เหง้าบดเป็นผง ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๔ลิตร ตั้งทิ้งไว้ ๒๔ ชั่วโมงหรือต้ม ๔๕ นาที ทิ้งให้เย็นแล้วนำไปฉีด หรือใช้เหงาบดเป็นผงคลุกคล้ากับเมล็ดพันธุ์ ที่แห้งดีแล้วในอัตราส่วนเมล็ด ๕๐ ก.ก.ต่อ ว่านน้ำ ๑ก.ก.ป้องกันแมลงในโรงเก็บ;


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ดาวเรือง (Tagetes erecta,T.patula) ศัตรูพืชเป้าหมาย เพลี้ยอ่อน แมลงปวี่ขาว หนอนผีเสื้อกระโหลก หนอนใยผัก และใยเดีอนฝอย การเตรียมการใช้ คั้นน้ำจากใบดาวเรืองน้อย จำนวน ๓ มิลลิกรัมต่อน้ำ๑มิลลิลิตร สามารถฆ่าหนอนใยผักได้ประมาณ ๕๐ % และที่จำนวน ๑ มลิลิกรัมต่อน้ำ๑ มิลลิลิตรสามารถใช้กำจัดเพลี้ยอ่อนได้ เหมาพสำหรับปลูกร่วมหรือปลูกร้อมต้นมะเขือเทศ กล้วยหักมุก สัปปะรด มันฝรั่ง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

พริก (Capsicum frutescens) ประสิทธิภาพ เป็นพิษทางกระเพาะอาหาร ฆ่าแมลง ขับไล่แมลง ขัดขวางการดูดกิน เป็นสารที่มีผลต่อไวรอยด์ ศัตรูพืชเป้าหมาย ด้วงงวงข้าว มก เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อกระหล่ำ แมลงศัตรูในโรงเก็บ หนอนหลายชนิด และโรคที่เกิดกับเชื้อไวรัส ได้แก่ โรคใบจุดและใบด่างในแตงและยาสูบ วิธีเตรียมวิธีใช้ โขลกพริกจำนวน ๑๐๐ กรัมแล้วละลายในน้ำ ๑ ลิตร คนแรง ๆแล้วกรองเอาแต่น้ำใสไปฉีด เติมน้ำสูบลงไปเล็กน้อย ถ้าสารละลายที่ได้มีความเข้มเกินไปจะทำให้ใบใหม้จึงควรลองฉีดดูก่อน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ยาสูบ (Nicotiana tabacum) ประสิทธิภาพ เป็นพิษทางสัมผัส กระเพาะอาหาร และทางเดินหายใจ เป็นสารฆ่าแมลง ขัลไล่แมลง ฆ่าราและฆ่าไร ศัตรูเป้าหมาย ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะเมล็ดฝ้าย หนอนกอ หนอนกระหล่ำปลี หนอนชอนใบ หนอนทั่วไป แมลงปากดูด ไรแดง โรคใบม้วน โรคราสนิมในถั่วและข้าวสาลี และโรคที่เกิดจากเชื้อรา วิธีเตรียมการใช้ ยาฉุน ๑ กกต่อน้ำ ๒ลิตรต้มนาน ๑ ชั่วโมงหรือแช่ไว้ ๑ คืน คั้นกรองเอาแต่น้ำใสเติมน้ำลงไปอีก ๓ ปี๊บละลายสูลลงไป (๑ก้อนต่อน้ำ๔ปี๊บ)จะทำให้ประสิทธภาพมากขึ้น หรือจะเติมน้ำปูนใสแทนน้ำสูบก็ได้ เมื่อเตรียมเส็รจแล้วให้นำไปฉีดทันทีอย่าทิ้งไว้นานเพราะสารนิโคตินจะเสื่อมประสอทธิภาพ หรือใช้ใบแห้งรมควัน กำจัดแมลงในโรงเก็บ ข้อควรระวัง การฉีดพ่นสารละลายสุบ ถ้าให้ได้ผลดีควรฉีดแบบฝอย และฉีดในช่วงอากาศร้อนจัด


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

มะเขือเทศ (Lycopersicon hirsutum,L.esculentum) ประสิทธิภาพ สารดึงดูดและขับไล่แมลง ทำให้แมลงไม่วางไข่ ยับยั้งการกินอาหาร ศัตรูเป้าหมาย ด้วงหมัดผัก ด้วงหน่อไม้ฝรั่ง หนอนเจาะลำต้น หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ ใส้เดือนฝอยชนิด Tylenchorhychus.sp วิธีเตรียมการใช้ ใช้ใบสด ๒ กรัมต่อน้ำ๕ ลิตรหรือใบสด ๒กำมือพูน ๆต่อน้ำร้อน ๒ ลิตร แช่ลงในน้ำประมาณ ๕ชั่วโมง กรองแล้วนำไปฉีด หรือใช้ใบแห้ง ๒๐ กรัมต้มในน้ำ ๑ลิตร จนเปื่อยคล้าย ๆน้ำเชื่อม ทิ้งไว้ให้เย็นจึงเอาไปทาต้นไม้ป้องกันแมลง หรือใช้วิธีปลูกแซม หรือจะใช้ทั้งใบ ต้นผลบดให้ละเอียดแล้วคลุกขี้เถ้า ตั้งทิ้งไว้ซักครู่ กรองแล้วนำไปฉีด


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

กระเทียม ประสิทธิภาพ มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง สารขับไล่แมลง สารหยุดยั้งการกินอาหาร ยากันเชื้อราและแบคทีเรีย ใส้เดือนฝอยในดิน แมลงจำพวกหมัดและเห็บ เป้าหมาย เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ผัก โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม วิธีเตรียมการใช้ กระเทียม ๑/๒ กก น้ำ๒ ลิตร น้ำมันกาดหรือเบนซิน ๘๐ช้อนชาน้ำสูบเล็กน้อย ก่อนนำไปใช้ให้เติมน้ำอีก ๒ ปี๊บ หรือบดกระเทียม ๒ หัวใหญ่และพริก ๒ ช้อนชาลงในน้ำร้อนจำนวน ๔ ลิตร แล้วเติมน้ำสุบลงไปเล็กน้อย กรองแล้วนำไแใช้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หางไหลแดง ประสิทธิภาพ เป็นพิษทางสัมผัสและทางกระเพาะอาหาร เป็นสารฆ่าและไล่แมลง เป้าหมาย เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนคืบ โรคใบไหม้ของข้าว วิธีเตรียมการใช้ นำรากสด มาตำรวมกับน้ำสบู่แล้วเติมน้ำลงไปเล็กน้อยกรองน้ำที่ได้ไปผสมน้ำเพิ่มเติมในสัดส่วน สูบ ๑ รากไหลแดง ๕ น้ำ ๒๒๕ ส่วน หรือใช้รากที่บดแล้ว ๑ กก สุบ ๑/๒ กก น้ำ ๕ ปี๊บต้มสูบจนละลายแล้วใส่ผงราก เติมน้ำลงไปจนครบ ๕ ปี๊บ ทื้งไว้สักครู่ และนำไปฉีดพ่น


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ขมิ้นชัน ประสิทธิภาพ เป็นสารฆ่าและขับไล่แมลง เป้าหมาย ด้วงต่าง ๆ มอดข้าวเปลือก แมลงวัน ไรแดง หนอนกระทู้ผัก วิธีเตรียมการใช้บดขมิ้น ๑/๒ กก เติมน้ำลงไป ๑ปี๊บ แช่ทิ้งไว้ ๑-๒ วัน กรองเอาแต่น้ำไปใช้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

บอระเพ็ด เป้าหมายเพลี้ยกระโดดเพลียจั๊กจั่น โรคยอดเหยี่วและโรคข้าวตายพรายหรือข้าวลีบ วิธีเตรียมการใช้ ใช้ลำต้น ๕๐กรัมต่อน้ำ ๑๒๕ มิลลิลิตร หรือจะใช้ ๕๐กรัมต่อ ๓๕๐ มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้สักครู่ กรองแล้วนำไปใช้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ลางสาด (Lansium domesticum jub) ใช้กับหนอนหลอดลม ใช้เมล้ดบดละเอียดแช่น้ำในอัตราส่วนเมล้ด๑/๒ กก น้ำ๒๐ ลิตร แช่ไว้ ๒๔ ชัวโมง กรองเอาสารที่ได้ไปใช้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

คูน (Cassia fistula L.) มีฤทธิ์ต่อประสาทของแมลง เป้าหมายหนอนกระทู้ ด้วงต่า ง ๆ นำฝักคูนมาบดผสมน้ำในอัตราส่วน ฝักคูน ๑ กก น้ำ ๒๐ ลิตร แช่ทิ้งไว้ ๓-๔ วันกรองเอาสารละลายที่ได้ฉีดฆ่าแมลง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

สลอด (Croton tiglium L.) ฆ่าแมลง ฆ่าหอย ยาเบื่อปลา เป้าหมาย เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ หนอนไหม แมลงวันทอง แมลงวัน หอยทาก นำเมล้ดมาบด ผสมน้ำในอัตราส่วน ๑;๒๐ โดยน้ำหนัก แช่ไว้ ๓ วัน นำสารที่ได้ไปฉีดพ่น


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ผกากรอง (Lantana camaraL.) มีพิษต่อระบบประสาทของแมลง เป้าหมายหนอนกระทู้ ใช้เมล็ดบดผสมน้ำ ๑:๒ โดยน้ำหนัก แช่ไว้ ๒๔ ชัวโมงการ แล้วนำไปใช้