"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
 
 
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
 
     
 

         การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยการปฏิบัติจะมุ่งใช้วิธีการที่ง่าย และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืชผัก หลีกเลี่ยงการทำลายศัตรูธรรมชาติก่อให้เกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติที่ยาวนาน มีการจัดการศัตรูพืชผักแบบวิธีผสมผสาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน การดูแลรักษาหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชผักที่มีผลกระทบทั้งระยะ สั้นและระยะยาวเน้นความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมทั่วไป

วิธีการปลูก

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ดี ที่เชื่อถือได้มีความงอกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
2. เน้นการใช้วิธีการเขตกรรม ได้แก่ จัดระยะปลูก ยกร่องแปลง การทำค้าง ฯลฯ

     2.1 ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช โดยทั่วไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ฯลฯ
     2.2 ใส่ปูนขาวหรือปูนมาร์ล เพื่อปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดมากเกินไป ช่วยลดการระบาดของเชื้อราในดินบางชนิดได้
     2.3 ใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อช่วยลดการระบาดของวัชพืช รักษาความชุ่มชื้นและอุณหภูมิในดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชผัก ในช่วงดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไม่เหมาะสม

3. จัดการน้ำเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชผัก

ควบคุมศัตรูพืชผัก

1. การใช้กับดักกาวเหนียววางเหนือยอดพืชผัก 30 เซนติเมตร โดยใช้แปลงทาสีทากาวเหนียวบนถุงพลาสติกใส แล้วนำไปสวมกับภาชนะสีเหลืองหรือทากาวเหนียวลงบนแผ่นพลาสติกสีเหลืองแล้วนำไปสวมกับภาชนะ หรือจะทากาวเหนียวลงบนภาชนะสีเหลืองเลยก็ได้ แล้วนำไปปักในแปลงห่างกันประมาณ 4-8 เมตร ควรเปลี่ยนทุกๆ 15 วัน แมลงที่ติดบนกาวส่วนใหญ่เป็นตัวแก่หรือตัวเต็มวัย
2. การใช้แสงไฟล่อแมลงคือเป็นการเปิดไฟเพื่อล่อแมลงศัตรูพืชผักในเวลากลางคืนให ้ตกลงไปตายในภาชนะรองรับที่อยู่ด้านล่างของหลอดไฟ สำหรับแสงไฟที่เหมาะสมคือ การใช้หลอดไฟสีม่วงหรือสีน้ำทะเล หรือหลอดแบล็กไลท์ (Black light fluorescent) ควรวางห่างจากพื้นดินพอประมาณ และให้วางภาชนะใส่น้ำไว้ข้างล่างให้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 เซนติเมตร ภาชนะจะทำหน้าที่ดักจับแมลงที่มาเล่นไฟแล้วตกลงไป และควรปิดส่วนบนเพื่อกันไม่ให้แสงไฟกระทบเป็นบริเวณกว้างเกินไป ควรใช้อัตรา 2 กับดักต่อ 1 ไร่
3. การสร้างโรงเรือนตาข่ายป้องกันแมลง (มุ้งตาข่ายไนล่อน) ควรเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกผักเป็นการค้า มีการปลูกหลายรุ่นต่อเนื่องกันตลอดปีจะมีปัญหาในการผลิตที่รุนแรงที่สุด เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ หอม หนอนคืบ และหนอนอเมริกัน แต่ไม่สามารถป้องกันเพลี้ยไฟและด้วงหมัดผักได้
4. การใช้สมุนไพรควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก ได้แก่ สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ฯลฯ ที่นิยมคือสะเดา วิธีการใช้คือนำเอาผงสะเดาหรือสะเดาที่บดแห้งแล้ว 1 กิโลกรัม แช่น้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ค้างคืน จากนั้นกรองเอาแต่น้ำมาผสมกับสารจับใบ ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วนำไปพ่น ส่วนกากที่เหลือนำไปโรยโคนต้น เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและกำจัดศัตรูพืชผักที่อยู่ในดิน
5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกดินก่อนปลูกเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคในดิน การใช้เชื้อไตรโครเตอร์มาเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคเน่าคอดิน โรครากเน่า โดยการใช้หัวเชื้อผสมกับรำข้าวและปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 1:10:40 แล้วใช้รองก้นหลุมหรือรองรอบโคนต้น
6. หากพบแมลงศัตรูพืช เช่นด้วง หมัดผัก เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ หนอนคืบ หนอนใย หนอนเจาะยอด ให้เลือกใช้สารชีวะภาพ ดังนี้คือ ใช้ไส้เดือนฝอย สารสะเดา เชื้อแบคทีเรีย (เชื้อ BT) และเชื้อไวรัส เอ็นพีวี (NPV) ฉีดพ่นทันที โดยใช้อัตรส่วนเท่าใดนั้นให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากข้างภาชนะบรรจุ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีการควบคุมศัตรูพืชผักโดยวิธีผสมผสานจะทำให้สภาพแวดล้อมปลอดภัย
2. ช่วยลดต้นทุนการผลิตผัก
3. ทำให้ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่ปลอดภัยจากสารพิษและมั่นใจในคุณภาพ