"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
 
 
ไวน์กระชายดำ
 
 
 

การทำไวน์กระชายดำ
เครื่องปรุง :
กระชายดำ 1 กก. / นํ้าสะอาด / นํ้าตาลทราย / กรดมะนาว / สาร KMS DAP และเชื้อยีสต์

วิธีทำ :
1.ล้างและหั่นกระชายดำ ตัดส่วนที่ไม่ดีทิ้งไป
2.เติมนํ้าสะอาด 12 เท่า
3.เติมนํ้าตาลทรายเพื่อเพิ่มความหวาน วัดปริมาณที่ 21 - 22 บริกซ์ (Brix) ด้วยเครื่องวัดความหวานของผลไม้ทั่วไป
4.เติมกรดมะนาว 2 กรัม / ลิตร
5.นำไปต้มให้เดือด 4-5 นาที แล้วทำให้เย็น
6.อาจจะเติม KMS 150 มิลลิกรัม / ลิตร และ DAP 0.5 - 1.0 กรัม / ลิตร และเติมเชื้อยีสต์
7.หมักที่ 20 - 21 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ 4 - 5 สัปดาห์
8.กำจัดตะกอน เพื่อให้ไวน์ใส
9.กรองและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์และความขุ่นอีกครั้ง
10.เติม KMS ประมาณ 80 มิลลิกรัม / ลิตร
11.บรรจุขวดที่สะอาดปิดฝาให้แน่น และเก็บไว้ในที่เย็น

หมายเหตุ :
ขั้นตอนที่ 6 อาจจะไม่ต้องทำก็ได้ ส่วนสาร KMS และ DAP สามารถสอบถามได้ที่กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) เป็นต้น
ส่วนกระชายดำกิโลกรัมละ 200 - 350 บาท แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ เพราะกระชายดำปลูกได้บนพื้นที่สูงหรือบนเขา