"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
 
 
ไวน์เสาวรส
 
 
 

ไวน์เสาวรส
ไวน์เสาวรสปริมาตร 1 ลิตร
น้ำเสาวรส 180 กรัม
น้ำตาล 222 กรัม
น้ำ 600 กรัม
โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ 0.1 กรัม

วิธีทำ
1.นำลูกเสาวรสมาล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
2.ผ่าครึ่ง ควักไส้ และเมล็ด
3.กรองน้ำเสาวรสออกจากไส้และเมล็ด
4.ตีปั่นไส้และเมล็ดด้วยน้ำตามสูตรโดยใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 1 นาที
5.กรองน้ำจากข้อ 4 ผสมลงในน้ำเสาวรสจากข้อ 3
6.ผสมน้ำตาล และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์
7.กรอกใส่ขวด ที่ลวกฆ่าเชื้อแล้วปิดผาให้สนิททิ้งไว้ข้ามคืน
8.เติมหัวเชื้อยีสต์
9.หมักในตู้เย็น อุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส 7 วัน
10.กรองเทกากออกโดยใช้ผ้าขาวบางและผ้ากรองแบบหนา
11.บ่มน้ำไวน์ในตู้เย็น 5-10 องศาเซลเซียส 4-6 สัปดาห์
12.ถ่ายตะกอนออกโดยการไซฟ่อนเก็บส่วนใสไว้
13.พาสเจอร์ไรซ์ที่ 60 องศาเซลเซียน 10 นาที

การทำหัวเชื้อ
น้ำเสาวรส 60 กรัม
น้ำ 100 กรัม
น้ำตาล 30 กรัม

ขั้นตอน
1.บดหยาบเนื้อเสาวรส
2.ผสมน้ำ และน้ำตาล ลงในน้ำเสาวรส
3.ต้มให้เดือด ทิ้งไว้ให้เย็น
4.เติมเชื้อยีสต์ Saccharomy cescereviceae สำหรับหมักไวน์ 1 หลอด
5.ต้องทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องข้ามคืน
6.นำไปเติมในการทำไวน์เสาวรส ขั้นตอนที่ 8